Oroliga börstider - detta har hänt

​​Det är lite oroligt på världens börser just nu. Den främsta orsaken är att det jättelika kinesiska fastighetsbolaget China Evergrande Groups (CEG) aktie och obligationer faller kraftigt.

Det har knappast undgått någon att det är lite oroligt på världens börser just nu. ​​ Den främsta orsaken är att det jättelika kinesiska fastighetsbolaget China Evergrande Groups (CEG) aktie och obligationer faller kraftigt. Det marknaderna reagerar på är att bolaget, som förefaller vara nära konkurs, ska orsaka spridningseffekter på samma sätt som när investmentbanken Lehman Brothers fall triggade igång den senaste finanskrisen 2008.

De flesta analytiker verkar dock vara överens om att Peking kommer att agera för att förhindra ett sånt scenario, även om detta i sin tur inte alls behöver innebära att de räddar CEG eller eventuella banker som dras med i fallet. Till skillnad från när Lehman Brothers gick under så menar man att marknaden den här gången till fullo känner till orsakerna till att CEG hamnat i den sits de är i, vilket gör att spridningseffekterna blir lättare att kontrollera.

Det är även viktigt att komma ihåg att aktiemarknaderna har gått som en raket det senaste året trots pandemin. Att priserna korrigeras ner lite ses därför inte som orimligt för marknaden. Det amerikanska indexet S&P500 är t ex fortfarande upp sedan i början av juli.

Vad gör Sigmastocks när börsen går ned?
Börsen kommer alltid att gå både upp och ner på kort sikt, men förväntan är att den ökar i värde över tid. Vår algoritm tar inte hänsyn till kortsiktiga börsrörelser utan är byggd för att användas för ett sparande på lång sikt. Att försöka pricka kraftiga upp- eller nedgångar är en erkänt dålig strategi som ofta slår fel, medan att spara kontinuerligt varje månad är en strategi som fungerar bra över lång tid. Orsaken är den att går börsen ner får man fler aktier för sina pengar, vilket gynnar mig som sparare när den till sist går upp igen. För månadsspararen blir därför en börsnedgång inte odelat negativt utan för även något positivt med sig.

Jag fortsätter att månadsspara
Av samma anledning sitter jag, som alltid, stilla i båten. Eftersom jag sparar på lång sikt och börsen historiskt sätt alltid vänt upp igen känner jag ännu ingen anledning till oro. Är man däremot kortsiktig i sitt sparande och planerar att  använda pengarna inom en snar framtid, kan det vara klokt att fundera på att kliva av.

Carl Lindberg, medgrundare och docent i matematisk statistik

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.