Bidens brott

Nu när sommaren är här och vaccinationsprogrammen världen över är i full gång börjar man så smått drömma om en värld utan Covid-pandemin. Hur kommer den världen att se ut? Svaret på den frågan kommer vara avhängigt av hur återhämtningen ser ut i den globala ekonomin, och ingenstans i världen sker det lika spännande förändringar som i USA just nu.

Den amerikanska ekonomin har vaknat till liv på allvar, och är på väg upp i full
fart igen. Tecken på detta är till exempel att råvarupriser ökar kraftigt samt att det är svårt för företag att hitta arbetskraft. Några pratar till och med på allvar om
risken för överhettning. Allt detta kändes avlägset för bara några månader
sedan, men det synnerligen framgångsrika amerikanska vaccinationsprogrammet har skapat en rivstart i ekonomin. Detta är samtidigt helt i linje med vad man kan förvänta sig när tusentals och åter tusentals företag på given signal ska anpassa sig efter nya förutsättningar. Det här är som sagt både glädjande och hoppfullt, men det sker ännu mer intressanta saker på andra sidan Atlanten:

Den relativt nytillträdde President Bidens nysläppta budget landade på enorma
sex tusen miljarder dollar. Även om amerikanska kritiker på högersidan skriker
”Socialism!” för full hals innebär den inte alltför stora förändringar. Visst, den
ökar statens utgifter som andel av BNP med nära två procent över det
närmaste årtiondet, vilket såklart är en hel del då stora delar av statens utgifter
redan är vikta för till exempel militär och sociala välfärdssystem. Samtidigt kommer USA ändå att ha en relativt liten statsapparat. Vad är det då som är så
intressant med budgeten?

Biden har inte skapat ett socialistiskt samhälle. Inte på långa vägar. Hur han bryter mot amerikanska ekonomiska traditioner och skapar egna kan dock visa sig få helt enorma konsekvenser framöver.

Det intressanta är dess innehåll. Förutom att budgeten kommer att göra
avgörande skillnad för bland annat förnyelsebar energi som industrisektor, så kommer den även att dramatiskt förbättra livsvillkoren för framförallt amerikanska låginkomsttagare med barn. Biden hävdar inte heller att dessa insatser kommer att generera ökad tillväxt, vilket är ”standardmotivet” bakom amerikanska reformer sedan Reagans dagar. Han gör dem ändå. Med detta bryter han mot två dominerande amerikanska politiska ”sanningar” sedan fyra decennier
tillbaka:
1. Staten bör inte låna för att hjälpa sina medborgare till bättre liv, då detta skulle utlösa en lånekris; 2. Vi bör inte höja skatterna för de rika, då detta
tar bort deras incitament att generera värde.

Biden har inte skapat ett socialistiskt samhälle. Inte på långa vägar. Hur han
bryter mot amerikanska ekonomiska traditioner och skapar egna kan dock visa
sig få helt enorma konsekvenser framöver.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.