Djupdykning i Novo Nordisk

En av de aktier som återfinns i många av våra kunders portföljer, med en fantastisk kursutveckling, är läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Bolaget är nu Europas största börsbolag efter en uppgång på nära 300 % sedan 2021. Framför allt har Novo Nordisk varit med och drivit utvecklingen för behandling av diabetes och andra allvarliga kroniska sjukdomar, men för en tid sedan gjordes även upptäckten att ett av deras läkemedel fungerar effektivt i behandlingen mot obesitas (fetma). Här kommer vi berätta lite mer om denna spännande bolagsresa. 

Bolagshistoria
Novo Nordisk historia inleddes 1923 i Danmark, då två små bolag bägge började med produktion av det då revolutionerande läkemedlet insulin. Genom en sammanslagning bildades Novo Nordisk några år senare. Under de första åren fokuserade bolaget på att utveckla och producera insulin av hög kvalitet. Genom att investera i forskning och utveckling samt produktionskapacitet lyckades företaget snabbt expandera sin verksamhet både i Danmark och internationellt.

Under 1980-talet och 1990-talet genomgick Novo Nordisk en period av kraftig tillväxt och diversifiering. Företaget utvidgade sin produktportfölj för att inkludera andra läkemedel för behandling av diabetes och andra kroniska sjukdomar, samt inom områden som hemostas, tillväxthormoner och hormonella störningar. Under 2000-talet fortsatte Novo Nordisk att vara ledande inom diabetesvård och lanserade flera innovativa produkter och behandlingar för att förbättra livskvaliteten för personer med diabetes.

Novo Nordisk har investerat betydande resurser i att utveckla nya läkemedel och terapier för att möta de växande behoven hos patienter runt om i världen. 

Nya förutsättningar
Under de senaste åren har bolagets förutsättningar förändrats kraftigt. Detta då deras diabetesläkemedel Ozempic, som har använts sedan 2017, visade sig ha en kraftig viktnedgång som sidoeffekt. Av den anledningen lanserades snarlika Wegovy 2022, med samma substans som Ozempic men med lite högre dos och dessutom godkänt för behandling av obesitas. Läkemedlet hämmar hungerkänslor, och många patienter har tappat 15 % eller mer av sin kroppsvikt efter drygt ett år. 

Detta har resulterat i en revolution inom läkemedel mot fetma. Trots produktion dygnet runt hinner Novo Nordisk inte möta efterfrågan. Marknaden är minst sagt enorm. Bara i Sverige har vi över en miljon människor med ett BMI över 30. 

Vad talar då emot en fortsatt succé för detta bolag? Naturligtvis väntar konkurrens. Den amerikanska läkemedelsjätten Eli Lillys snarlika läkemedel Mounjaro (med en annat verksamt ämne) för diabetes typ 2 är nu också godkänt för behandling av fetma. Samtidigt är marknaden så pass stor att det kommer finnas plats för många aktörer. 

Kommer vi att fortsätta köpa Novo Nordisk?
Det beror förstås på bolagets fortsatta utveckling. Just nu (mars 2024) är ca 2 % av vårt förvaltade kapital (i den del som består av aktieinvesteringar) investerat i Novo Nordisk. Det som talar mot fortsatta investeringar är främst att priset på aktien har gått upp kraftigt, medan det höga kassaflödet, den höga vinstmarginalen och den låga skuldsättningen talar för. Vid föregående handel köptes Novo Nordisk aktier för 0,5 % av kapitalet.  

Fakta om bolaget
Novo Nordisk har över 47000 anställda på 80 kontor runt om i världen. Deras produkter finns tillgängliga i 168 länder. Bolaget har ett börsvärde på över 4700 miljarder SEK, vilket är högre än hemlandet Danmarks samlade BNP. P/E-talet ligger på ca 45,8 och bolaget har en nettomarginal på 45 %. Stora satsningar görs nu för att kunna möta efterfrågan på deras nya läkemedel. 

Nyckeltal och hållbarhetsvärden för Novo Nordisk.

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.