4 anledningar att välja aktier före fonder

Det finns en stor skillnad mellan oss och andra aktörer, en skillnad som innebär en rad fördelar för dig som sparare – nämligen att ditt kapital förvaltas direkt i aktier istället för fonder. Fonder blir lätt en dyr investering, med liten eller ingen möjlighet till anpassning efter dina behov och önskemål. Tack vare att vi kapar fonden som mellanhand kan vi erbjuda ett lägre pris, samtidigt som du får ett personligt, transparent och aktivt sparande med en strävan efter överavkastning.

 1. Lägre avgifter
  Sigmastocks förvaltningsavgift är 0,35 - 0,47  % av förvaltat kapital per år. Det innebär att vi har bland de lägsta avgifterna på marknaden. Det låga priset beror på att vi, i jämförelse med andra svenska robotrådgivare, kapar alla mellanhänder i form av kostnader för ETF:er eller fonder*.  Att försöka föreställa sig hur ytterligare någon procent i avgift påverkar sparandet är svårt. Men svaret på den frågan är: mycket mer än du tror. Dessutom är fondernas avgifter ofta svåra att hitta för dig som försöker.

  *Bortsett från en mindre andel av kapitalet som förvaltas i räntebärande fonder.
 2. Skräddarsytt
  Bara du vet vad som är etiskt och hållbart för dig. Genom att kunna välja bort sektorer du inte vill ha i din portfölj får du ett skräddarsytt sparande baserat på vad som är viktigt för just dig. Med ett fondsparande ges du inte alls samma valmöjligheter och får många gånger bolag som du kanske själv inte hade valt att investera i.
 3. Transparent
  Ett sparande med Sigmastocks är designat för att du (som vill) enkelt ska kunna följa utvecklingen på ditt sparande och att dina val och inställningar efterföljs. Du kan alltid se vilka bolag du äger i din portfölj. Något som inte är möjligt i fonder, där det oftast bara är de 10 största innehaven som är publika.
 4. Inte bara index
  Vältestade algoritmer, långsiktighet och forskning – på Sigmastocks strävar vi mot en överavkastning gentemot index. Vår teknik bygger på faktoranalys, vilket innebär att vissa egenskaper hos bolag bedöms öka sannolikheten för bättre avkastning. Dessa är t ex hög vinstmarginal och låg skuldsättning. En portfölj innehåller oftast mellan 40 till 50 olika bolag och du kan själv påverka din marknadsfördelning, exponering mot aktier/räntor och vilka branscher som ska finnas med.

  Vill du få ett helt automatiskt sparande i en skräddarsydd aktieportfölj? Läs mer om Sigmastocks och kom igång här!

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nanna Stranne

Grundare och VD på Sigmastocks.