Hur hanterar Sigmastocks upp- och nedgång?

Vad händer på börsen och hur hanterar vi upp- och nedgång? Just nu är det skakigt och vi ser stora nedgångar på många börser. Många ser sitt sparkapital minska i värde, vilket förstås är mycket tråkigt. I rådande situation är det viktigt att komma ihåg att sparandet på börsen är långsiktigt sparande. Det är inte första gången börsen faller, men sett över tid har börsen samtidigt varit svårslagen i avkastning i förhållande till den risk som tas.

Diversifiering
Våra portföljer är rustade för fall. Vi investerar brett i olika typer av bolag och på olika marknader. Aktieinvesteringarna är anpassade efter dig, både gällande risknivå och personliga preferenser. Detta är vi stolta över att kunna erbjuda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att olika inriktningar kan påverka din avkastning. I år har t ex portföljer med fokus på utdelning presterat bättre än portföljer med fokus på tillväxt. Vilka bolag som kommer att prestera bäst framöver är omöjligt att veta, men vi vill poängtera att samtliga av våra portföljer är väldiversifierade och framtagna i enlighet med våra urvalskriterier. Läs gärna mer om våra nyckeltal här .

Risknivå
Om din portfölj avviker från sin risknivå sker en justering. Kontroller sker dagligen för att säkerställa att du ligger på rätt nivå och justering sker veckovis vid behov. Att försöka pricka upp- och nedgång med dina investeringar medför hög risk och vårt råd, som alltid i tider som dessa, är att sitta lugn i båten.

Hör gärna av dig till oss om du känner oro över dina investeringar eller har några frågor kring dina portföljer eller om sparande.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nanna Stranne

Grundare och VD på Sigmastocks.