3 starka skäl att byta från fonder till aktier

Detta är för mig de främsta anledningarna till varför du borde byta från fonder till aktier, nämligen avkastningen, kontrollen och enkelheten.

Har du hört att aktiesparande är mer lönsamt än fondsparande? Kanske är du intresserad av aktier, men vet inte riktigt hur det fungerar och har svårt att komma igång? Ju tidigare desto bättre! För att höja din motivation och ta bort lite rädsla har jag listat de för mig främsta anledningarna till varför du borde byta från fonder till aktier, nämligen avkastningen, kontrollen och enkelheten!

1. Avkastningen – Betydligt högre tack vare minskade avgifter
Tyvärr påverkar avgifterna ditt sparande mer än vad du tror. Vet du hur mycket du betalar för dina fonder varje år? Det kan vara (extremt) svårt att hitta alla mer eller mindre dolda fondavgifter. Fondens courtage är till exempel inte medräknat i den årliga avgiften. Framför allt kan det vara svårt att räkna på hur en dryg procent i avgift påverkar din avkastning på sikt. Vi demonstrerar med ett exempel:

Karin började spara när hon var 20 år. Hon investerade då 10 000 kr i fonder och har därefter sparat 1000 kr per månad fram tills nu, då hon ska gå i pension. Om hon hade sparat i aktier istället för fonder hade hennes totala sparande uppgått till nästan 2,7 miljoner kr, men nu får hon endast ut ca 1,7 miljoner kr. Tyvärr är detta många pensionärers verklighet idag.

(Antaganden i beräkningen: Fondavgiften är satt till 1,43 %, som är snittet för en svensk aktivt förvaltad fond. Därefter tillkommer övriga direkta och indirekta avgifter på totalt 0,2 %. Årlig avkastning är satt till 6 % efter inflation och i beräkningen för aktiesparandets utveckling ingår courtage, men även Sigmastocks avgifter för en svensk aktieportfölj).

Aktier blev något man investerade större summor i, medan fonder var något man sparade i. Nu har courtagepriserna rasat och det är både enkelt och billigt att t.ex. månadsspara direkt i aktier.

Numera har det även blivit mycket billigare att handla med aktier. För några år sedan behövde du köpa ganska stora aktieposter för att courtaget inte skulle bli allt för högt i förhållande till din investering. Per automatik blev aktier något man investerade större summor i, medan fonder var något man sparade i. Nu har courtagepriserna rasat och det är både enkelt och billigt att till exempel månadsspara direkt i aktier. Köp några aktier varje månad och se dina pengar växa över tid, betydligt snabbare än via fonder!


2. Kontrollen – Styr och anpassa ditt sparande efter dina önskemål
Har du fonder idag så äger du antagligen redan aktier, fast via en dyr mellanhand. Men har du koll på vilka aktier du faktiskt äger? Om du köper andelar i en indexfond får du ofta med bolag som du kanske själv inte hade valt att investera i. Genom att köpa aktierna direkt kan du välja bort bolag eller branscher. Många vill t.ex. undvika tobaks- eller vapenindustrin. Du kan även välja att lägga större vikt vid branscher som du gillar och känner till. Det blir även enklare att hålla koll på hur det går och ditt sparande kommer helt plötsligt bli roligt!

Så länge du köper förhållandevis stora bolag och sprider dina risker över ett flertal branscher ska det väldigt mycket till innan du presterar sämre än genomsnittsfondförvaltaren i Sverige.

3. Enkelheten – Att spara i aktier är enkelt
Nej, du behöver inte vara något aktieproffs eller sitta framför datorn hela dagarna för att inte förlora alla dina pengar. Så länge du köper förhållandevis stora bolag och sprider dina risker över ett flertal branscher ska det väldigt mycket till innan du presterar sämre än genomsnittsfondförvaltaren i Sverige. Det är möjligt att professionella förvaltare har mer kunskap, men de höga avgifterna påverkar avkastningen så mycket att det i princip blir omöjligt för dem att slå sina jämförelseindex.

För att spara i aktier räcker lite intresse långt. Vill du inte ge dig på att skapa en portfölj eller hålla den uppdaterad själv? Låt Sigmastocks ta hand om aktiesparandet åt dig! Enkelt, billigt och schysst – som vi tycker ett sparande ska vara.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nanna Stranne

Grundare och VD på Sigmastocks.