Hur mycket bör man spara till sitt barn?

När man blir förälder dyker det upp många funderingar och en brukar vara hur mycket man bör spara till sitt barn.  Svaret varierar såklart från person till person, här har vi sammanställt några exempel som kan hjälpa dig på traven.

Vi har tidigare skrivit om 3 tips för att maximera barnsparandet där vi skriver om vikten av att börja spara tidigt och att göra det kontinuerligt. Men vad är egentligen ett rimligt belopp att lägga undan till sitt barn varje månad?

Det handlar inte om att spara mest utan smartast

Vi börjar med det viktigaste: när du sparar till ditt barn är det snarare sparform  än summa som är det viktiga. Slutsumman blir större (281 000 kronor) om du sparar 500 kronor i aktier varje månad, än om du sparar in 1050 kronor varje månad på ett sparkonto (252 000 kronor). Det handlar inte om att spara mest utan om att spara smartast.

500:- per månad i 20 år = körkort + bil

Att spara 500 kronor i månaden, ungefär halva barnbidraget, växer till lite mer än 281 000 kronor på 20 år*. Sparar du alltså 500 kronor per månad kan ditt barn sannolikt både ta körkort och köpa bil, (men hur dyr den blir beror på hur du sparar och i vilken del av spektrat du hamnar.) Inte illa!

Hela barnbidraget i 20 år = körkort + bil + lägenhet?

Sista exemplet är beräknat ett barnbidraget på 1050 kr/månad. Visserligen får du bara bidraget tills dess att ditt barn fyller 16 år, men låt oss anta att du fortsätter spara samma summa fram till 20 årsdagen. På ett sparkonto utan ränta blir slutsumman i så fall 252 000 kronor. Om du istället investerar dem i aktier, kommer du att ha sparat ihop drygt 590 000 kronor till ditt barns 20-årsdag.*

Med så mycket pengar på fickan kan du skicka ut ditt barn i vuxenlivet med en rejäl startbuffert. Kanske räcker det rentav till både körkort, bil och kontantinsats till lägenhet. Vill du starta ett sparande?

*beräknat på aktier med 8 % i genomsnittlig årsavkastning och skatt via ISK-konto.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.