Tankar om sparande när börsen svänger

Det är besvärliga tider på börsen just nu. Corona-pandemin börjar slå kraftfullt även mot USA, där många menar att landets högsta ledning skött krishanteringen dåligt. De företag som drabbats hårdast börjar nu ansöka om rekonstruktion och varslen slår rekord. Samtidigt levererar regeringar världen över enorma stödpaket för att undvika att deras ekonomier stannar helt, och vi vet att stora resurser läggs på att ta fram vaccin eller hitta befintliga mediciner som har effekt mot corona-viruset.

Hur långt kan börsen sjunka?
Hur långt börsen sjunker är omöjligt att svara på, och risken finns att vi fortfarande är långt från botten. Orsaken till detta är såklart att vi inte känner till omfattningen av spridningen, eller när samhället kan komma tillbaka till något som liknar vardag igen.

Kommer det att vända?
Det finns dock ett visst ljus i tunneln. För det första så har det signalerats från myndighetshåll att tester är på väg som kan avgöra om en person har haft smittan eller inte. Detta gör det möjligt för immuna personer att gå tillbaka till att leva som vanligt. Allt eftersom denna grupp blir större och större blir virusets samhällspåverkan stadigt mindre. Samtidigt kan sådan testning visa att en större andel av befolkningen än vad man nu tror redan har haft smittan utan att veta om det. Detta visade sig till exempel vara fallet i Island, och förhoppningen är nu att detta gäller i Sverige också. Ett sådant scenario vore fantastiskt av flera skäl; dels hade det inneburit att corona vore mindre allvarligt än vad man fruktat, då det i så fall har krävts ett större antal smittade för att ge upphov till de allvarliga sjukdomsfall vi redan observerat. Dels vore vi även närmare flockimmunitet. Med andra ord, börsen hade fullständigt älskat om det visade sig att 10% av Sveriges befolkning redan haft corona.

Därför fortsätter jag att månadsspara
Det är erkänt omöjligt att förutspå börsutvecklingen på kort sikt, men vi vet även att ett regelbundet månadssparande gör att det spelar mindre roll för spararen. Orsaken är den att går börsen ner får man fler aktier för sina pengar, vilket gynnar mig som sparare när den till sist går upp igen.

Carl Lindberg, medgrundare och docent i finansiell matematik

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.