Så påverkar coronaviruset världens börser

Världens finansmarknader har rasat de senaste veckorna, och den största orsaken till detta är att coronaviruset sprider sig över världen. Hur stor kommer effekten att bli på samhälle och marknader?

För att kunna börja resonera kring denna fråga vill jag inleda med ett exempel. Tänk dig att du försöker balansera en tennisboll på en badboll. Det går rätt bra och tennisbollen ligger stabilt i en liten ”grop” högst upp på badbollen. Problemet uppstår när tennisbollen börjar rulla ur sin lilla grop och börjar rulla längs sidan av badbollen. I det här läget går fallet allt snabbare tills bollen ramlat av. Denna typ av effekt – att ett system är stabilt vid små rörelser men blir kraftigt instabilt vid stora – återfinns i nästan allt i vår värld, och ekonomi är inget undantag.

Om världens alla konsumenter och företag inte köpte eller konsumerade någonting under en dag skulle nästan ingenting hända, varken i samhället eller på börsen. Det vore som om året bara hade 364 dagar. Om världens alla producerande eller distribuerande företag la ner sin verksamhet under en dag, men alla konsumenter handlade som vanligt skulle heller ingenting hända. Det finns lager och inbyggda buffertar på många ställen i värdekedjan från produktion till konsument som helt enkelt kan hantera sådana händelser.

Problem om samhället står stilla för länge
När lager tar slut och komplexa leverantörskedjor bryter samman skapas större problem. Livsmedel, kläder, produktionsmaterial och liknande riskerar att bli försenade eller inte nå fram alls. Rädsla för just sådana konsekvenser kan bli att inte ens de leveranser som kan utföras gör det, av exempelvis omsorg om det egna landets befolkning. Dessutom förändrar den rädsla som corona medför efterfrågan på många varor och tjänster. Folk flyger mindre (flyget var en krisbransch sedan tidigare), bor inte på hotell och äter inte ute. Denna effekt kan bli omedelbar och dramatisk. Hur sugen är du själv på att gå ut och äta på en restaurang och där riskera att sitta bredvid någon som hostar efter en skidsemester i Italien?

Det är detta som marknaderna är rädda för; att ekonomin tvärstannar både från köp- och säljsidan. Samtidigt kan det vända fort. Hela mänskligheten har samma incitament att få kontroll på corona, och lyckas det kan världsekonomin studsa tillbaka snabbt.

Vad kan man göra som sparare?
Det går såklart inte för någon att veta vad som kommer att hända framöver. Däremot kan din egen riskovilja guida dig. Tycker du att nuvarande marknadsklimat är alltför jobbigt att leva i kan du t.ex. sälja av en del av dina innehav. Detta har den psykologiska fördelen att om det går upp igen så är du med på den största delen av uppgången, och fortsätter det nedåt så är delar av ditt kapital skyddat. Om du å andra sidan är långsiktig i ditt sparande och inte har alltför ont av varken den nedgång som redan skett, eller om det skulle fortsätta en bit till, så är det möjligt att låta din portfölj vara helt. Om du dessutom är en person som månadssparar har du det ännu bättre, för månadssparande stabiliserar din portfölj; dina befintliga innehav har tappat i värde, men du köper samtidigt nya ”billiga" aktier.

Sammanfattningsvis, det är oroliga tider nu, men det finns samtidigt hopp om att de enorma resurser som läggs på att lösa coronakrisen ska visa sig i någon mån tillräckliga. Vi får helt enkelt avvakta och se.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.