När kan du bli ekonomiskt fri?

Allt fler strävar efter oberoende i sin ekonomi. För att nå målet gäller det att undvika främst två saker: höga avgifter och det vanliga sparkontot.

Vill du kunna styra mer över din tid? För många är just det målet med ekonomisk frihet. När du har sparat ihop tillräckligt mycket har du skapat en pengamaskin som växer och ger avkastning på egen hand. Din pengamaskin kanske till och med är tillräckligt stor för att du ska slippa jobba mer (om du inte vill förstås!). Men för att nå målet är det viktigt att undvika två saker: höga avgifter och sparkontot.

Fondavgifter urholkar din avkastning

Att bygga ekonomisk frihet handlar om att lägga undan pengar och att investera dem väl. Därför är det viktigt att se upp för (ofta dolda) avgifter när du investerar. De urholkar din avkastning och det tar ännu längre tid att nå ditt mål. Om du köper fonder med höga procentuella avgifter förlänger du tiden avsevärt. Tänk på att en årlig fondavgift på runt 1,5 % + övriga mindre synliga avgifter kommer att göra att avkastningen på 6 % istället kanske bara blir 4 %.

Bygg din egen pengamaskin

Så vad behövs för att skapa en pengamaskin och hur lång tid tar det? Låt säga att du har ett startkapital på 50 000 kronor och att du sedan sparar 5000 kronor varje månad. Då kommer du efter 24 år att ha skapat en pengamaskin som årligen genererar ungefär en genomsnittlig årslön åt dig. Se vår tabell här nedanför!

I tabellen har vi räknat med att du investerar pengarna som du sparar i aktier, som ger en genomsnittlig månatlig avkastning på 0,5 % vilket motsvarar en årlig avkastning på cirka 6 %. Det är lågt räknat för vad börsen i snitt har genererat historiskt, efter inflation och skatt från ISK. Vidare tänker vi oss att pengamaskinen ska ge dig en månadslön före skatt på 25 000 kronor.

Fortsätter du att spara kommer du ganska snabbt upp i en månadslön på 30 000 kronor och så vidare. I vårt exempel med 50 000 kronor vid första insättningen och 5000 kronor per månad räcker det med knappt tre år till. Det beror på att ju mer din pengamaskin växer, desto kraftfullare blir den tack vare den så kallade ränta-på-ränta-effekten.

Det kan också vara intressant att se hur lång tid det tar att få ut 10 000 kronor extra per månad. Med dessa pengar kan du kanske inte sluta jobba, men vardagen blir definitivt lite lyxigare. Se tabellen nedan (som har beräknats på samma sätt som tabellen ovanför).

Beräkningarna är baserade på att din avkastning ska motsvara 10 000 kronor. När du börjar ta ut pengar kommer ditt kapital (sett över tid) varken öka eller minska i värde. Du behöver med andra ord inte spara lika länge om du tänker att pengarna ska spenderas under en begränsad period, vilket ofta är fallet. Säg att du vill kunna få ut 10 000 kronor under en period på 40 år och sparar 10 000 kr per månad. Då räcker det att du sparar i 9 år för att nå ditt mål istället för 12 år, som i tabellen.

Vill du komma igång med aktiesparandet direkt? Starta ditt sparande här


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.