Har du koll på din din tjänstepension?

Många har en eller flera flyttbara tjänstepensionsförsäkringar, så kallade fribrev. Att flytta sin tjänstepension och få lägre avgifter kan göra stor skillnad när du uppnår pensionsålder! Nu kan du med bara några klick välja att låta oss förvalta din tjänstepension, och fördelen med att investera direkt i aktier istället för fonder är flera. Du har möjlighet att skapa ett personligt sparande, med hög transparens och flexibilitet. Det går till exempel att välja bort specifika branscher eller utesluta enskilda bolag.

Regeländringar de senaste åren har öppnat upp marknaden och ger dig som privatperson större makt att bestämma över dina pensionspengar.

Pensionssparande har historiskt varit både dyrt och svårt att få överblick över, framför allt näst intill omöjligt att påverka. Men regeländringar de senaste åren har öppnat upp marknaden med resultatet att du som privatperson har större makt att bestämma över dina pensionspengar.

Hur funkar det?

Vill du flytta din pension behöver du bara logga in och identifiera dig med BankID, därefter letar vi upp de pensioner som är flyttbara åt dig. Flyttprocessen tar sedan vår partner Idun Liv hand om. Pensionsförsäkringen erbjuds av försäkringsbolaget Idun Liv, kapitalet förvaltas av Sigmastocks fram tills att du når pensionsålder och depån ligger hos Evida, som också är försäkringsförmedlare

Vad kostar det?

Förvaltningen för tjänstepension har samma avgift som Sigmastocks vanliga sparande från 0,35 - 0,47 % i förvaltningsavgift och 0,22 % per transaktion i transaktionsavgift. Idun Livs avgift för pensionsförsäkringen är 0,30%.

Total årlig avgift (fram till 8 år innan pension)
0,65 - 0,77 % /år
Total årlig avgift (de sista 8 åren)
0,67 - 0,83 % /år
Transaktionsavgift som tas ut vid varje köp och sälj av värdepapper i portföljen
från 0,22 % på handelsbeloppet

Riskprofil och ränteinnehav påverkar den totala avgiften
Precis som i Sigmastocks ordinarie sparande investeras en del av portföljen i en räntefond för att justera ned risken. Räntefonden har en fondavgift på 0,10 % som tas ut via fonden. Under större delen av sparandet, fram till 8 år innan planerad pensionsålder, kommer tjänstepensionsportföljen endast att innehålla aktier, inte någon räntefond. Den totala årliga avgiften kommer då att vara 0,65 % eller 0,77 % beroende på marknadsfokus. När pensionen närmar sig och risken börjar att justeras ned i portföljen kommer andelen räntefond att variera från 20 - 60 % beroende på hur lång tid det är kvar till pensionen, och vilken risk som bedömts passa dig bäst. Den totala årliga avgiften under de sista 8 åren innan pension kommer då variera mellan 0,67-0,83 % per år.

Funderar du på att flytta din tjänstepension? Läs mer på vår hemsida eller logga in direkt för att hitta flyttbara pensioner! Är du inte kund hos oss? Skapa ett konto på några minuter.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.