Tillväxt över 150 % under sommaren

Under sommaren mer än dubblade Sigmastocks sin kundbas och det går snabbt, på drygt en månad har antalet kunder gått från 2000 till nu över 4000. Det är fantastiskt roligt och ett kvitto på att vi byggt en tjänst som saknats på marknaden säger Nanna Stranne, VD på Sigmastocks.

I maj tidigare i år lanserade Sigmastocks sin robotrådgivningstjänst som investerar kundens kapital direkt i aktier istället för fonder. Fördelarna med förvaltning direkt i aktier istället för fonder är många, inte minst kundens valmöjligheter och transparensen när alla innehav blir synliga. Framför allt erbjuds aktiv förvaltning och ambitionen är att generera bättre avkastning än index över tid. Kundernas portföljer innehåller vanligtvis mellan 40-50 olika bolag på olika marknader och kombineras med ränteinvesteringar för de kunder med lägre riskprofil.

Vi har sedan lansering fått väldigt fin respons, och att vi på kort tid nått 4000 kunder och stadigt fortsätter växa är fantastiskt kul. Fler och fler vill ha transparens och lägre avgifter i sitt sparande.

Tillväxt över förväntan
Den nya tjänsten ska vara en helhetsupplevelse för aktiesparande och är byggd med användaren i fokus, något som verkar ha gett bra effekt. “Vi har sedan lansering fått väldigt fin respons, och att vi på kort tid nått 4000 kunder och stadigt fortsätter växa är fantastiskt kul. Fler och fler vill ha transparens och lägre avgifter i sitt sparande, och det är ett kvitto på att det här är en tjänst som saknats på marknaden säger Nanna Stranne, VD och medgrundare på Sigmastocks.

Då kapitalet investeras direkt i aktier slipper kunden även fondavgifter, vilket gör att det totala priset för tjänsten hamnar på konkurrenskraftiga 0,35% - 0,39% av förvaltat kapital per år (inklusive moms och handelsavgifter), vilket är bland det lägsta på marknaden. “Om du inte kan hålla priset lågt spelar det ingen roll att du håller en hög nivå på förvaltningen. Priset är den enda variabeln vi med säkerhet vet slår direkt mot kundens avkastning”, avslutar Nanna Stranne.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.