Investera en större summa pengar

Till att börja med: en gyllene regel för sparande på börsen (stort som smått) är att bara investera pengar som du inte behöver på några år. Du ska alltså inte spekulera på börsen med mat-, julklapps- eller semesterkassan. Är du företagare gäller samma princip, investera bara bolagets överlikviditet, alltså pengar som du inte kommer behöva i närtid.

Dela upp eller investera allt på en gång?

Att “diversifiera” brukar i finansiella sammanhang innebära att man sprider ut sitt investerade kapital mellan flera olika tillgångar, som till exempel aktier. Poängen med det är att minska investerarens risk, utan att för den sakens skull påverka den långsiktiga avkastningen i snitt. Just “i snitt” är centralt här, för under enstaka år kommer enstaka aktier kunna avkasta avsevärt mer än en diversifierad portfölj. Samtidigt som de under andra år kommer att kunna avkasta avsevärt mindre. Hur mycket man som investerare väljer att diversifiera beror därför på hur man värderar potentiell uppsida kontra risk.  

Så, om man vill investera en stor summa pengar står man inför ett liknande diversifieringsproblem: investera alla pengar vid ett och samma tillfälle, eller köpa aktier med exempelvis några månaders mellanrum? Om du investerar allt på en gång kan det förstås visa sig att du köpte när börsen precis skulle börja gå upp kraftigt. Detta känns såklart bra! Samtidigt utsätter du dig för möjligheten att marknaden faller rejält tiden efter att du köpt, vilket du antagligen skulle tycka var rätt jobbigt. Att diversifiera i tiden kan därför passa många, och kanske även dig? Sättet att göra det på är helt enkelt att dela upp investeringen i ett antal lika stora delar, exempelvis 3-5 stycken. Sedan investerar du dessa delar med någon eller några månaders mellanrum så att du är fullinvesterad inom, låt säga, 6 månader.

Fördelen med detta är följande; om börsen fortsatte upp under denna sexmånadersperiod så fick du ta del av en stor del i uppgången, och gick den ner så var du likvid större delen av börsfallet och fick köpa aktier billigare efteråt.

Investera på en skakig börs

Problemet med att vänta är följande: när du tycker att allt känns stabilt tycker alla andra det också, och då är börsen inte billig längre utan antagligen på cirka sin högsta nivå någonsin. I det läget kommer du säkerligen att fundera över om det verkligen är så klokt att investera på toppen. Osäkerheten kring aktiers framtida värde är helt fundamentalt i börshandel och något man bör lära sig leva med. De bästa sätten att hantera sådan osäkerhet är att diversifiera över flera aktier, att månadsspara, samt att diversifiera i tiden enligt ovan. Om du inte har en väldigt stor tilltro till din egen förmåga att förutse framtiden är det nog alltid bättre att investera förr snarare än senare. Med det sagt kan man göra det psykologiskt lättare för sig att hantera osäkerheten genom att just diversifiera mellan aktier, månadsspara och tidsdiversifiera.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.