Aktiespara med Sigmastocks

Sigmastocks  är en spartjänst som helt automatiserar ditt sparande i aktier. Genom att svara på några frågor om bland annat dig, din ekonomi och din inställning till risk skapas en personlig aktieportfölj baserat på dina svar. Med Sigmastocks följer du sedan smidigt utvecklingen på din investering och kan även se olika mätetal, vilka bolag som ingår i portföljen, göra extra insättningar och uppdatera dina inställningar.

Så fungerar det

Med Sigmastocks sparar du i aktier, inte i fonder. Vi tar fram en aktieportfölj anpassad efter bland annat din ekonomi och dina personliga preferenser. Det är helt enkelt en form av förvaltningstjänst. När du startar ett konto hos Sigmastocks bestämmer du med några initiala inställningar de parametrar du vill att portföljen ska arbeta mot. Dessa inställningar styr sedan vilka aktier som sedan handlas till din portfölj. Du kan exempelvis välja bort vissa branscher, som till exempel spel och kasino eller tobak. Faktorer som analyseras av aktieroboten är bolagens kassaflöden, skuldsättning, tillväxt och vinstmarginal. Sigmastocks skräddarsyr med andra ord ett sparande efter dina värderingar och efter din valda riskprofil. Din aktieportfölj hamnar på ett investeringssparkonto (ISK-konto) och du kan välja att spara en engångssumma eller att spara ett visst belopp varje månad. Den årliga förvaltningsavgiften är 0,35 - 0,47  %  inklusive moms.

Varför automatisera?

Det är aldrig en helt säker investering att spara på börsen. Pengar kan minska i värde men statistiskt sett är börsen faktiskt den bästa platsen när du ska spara långsiktigt. För att sänka riskerna och ändå få möjlighet till en bra utveckling är det viktigt att ha en bred riskspridning. Det betyder att du ska sprida dina aktier i din aktieportfölj mellan olika bolag, olika branscher och på flera marknader i världen. Med Sigmastocks får du en automatiserad riskspridning helt enligt en modern portföljteori för att nå bästa möjliga avkastning med minsta möjliga risknivå. En spartjänst passar dig som är intresserad av att spara i aktier men som inte själv hinner eller vill välja vilka aktier du ska investera i. Sigmastocks investerar automatiskt efter dina önskemål och du får en jämn riskspridning på din investering.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.