Aktier och corona?

När börsen faller mer än 20 % kallas det för en björnmarknad, detta upplevde vi när covid-19 bröt ut och börsen på bara några veckor rasade med cirka 30 %. Nedgången har många förklaringar och osäkerheten kring pandemins effekter fick många aktieägare att sälja sina aktier.

Börsen har dock återhämtat sig bra efter coronaraset och med råge passerat toppen från innan pandemin, men det är viktigt att komma ihåg att det alltid är förenat med risker att spara i aktier. Historiskt sett klarar sig dock den som sparar regelbundet och långsiktigt mycket bra. Hur du ska investera beror alltså på när du behöver pengarna och vilka risker du vill ta. Aktier ligger högre på riskskalan än exempelvis statsskuldsväxlar och statsobligationer men olika aktier har också olika hög risknivå. En aktie med hög risknivå har högre förväntad avkastning men värdet kan variera stort över tid. Vissa branscher, till exempel digitala upplevelser, streamingtjänster och läkemedel, har istället gynnats av coronapandemin. När du skapar ett konto på Sigmastocks bestämmer du med några enkla inställningar hur du vill spara och kan exempelvis välja bort vissa branscher och välja önskad risknivå. Du får helt enkelt en skräddarsydd aktieportfölj med en automatiserad riskspridning.

Hur ska man tänka med sitt aktiesparande?
Den som sparar långsiktigt och regelbundet har historiskt sett fått en bra avkastning på sin investering. Det är också viktigt att du har en bra diversifiering, alltså riskspridning, bland dina aktier. Detta innebär att aktierna i din aktieportfölj ska vara spridda mellan olika bolag, branscher och marknader. Har du en snäv aktieportfölj ökar risken för att aktierna sjunker i värde under en nedgång på börsen. Hur du ska tänka när du ska investera i aktier beror alltså på din tidshorisont och din riskbenägenhet. Sigmastocks aktierobot hjälper dig att spara i aktier, i en skräddarsydd portfölj som passar just dig och din ekonomi, till låga avgifter.

Hur ser framtiden ut?
Börsen har redan återhämtat sig förvånansvärt bra efter coronaraset, mycket tack vare de framtidsförväntningar som finns. Värdering av aktien styrs med andra ord inte av historiska fakta utan av vilka förväntningar vi har på framtiden. Tror vi på tillväxt, vinster och uppgång i ekonomin märks detta på aktiemarknaden och aktiekurserna stiger. Ekonomiska kriser brukar också få länders centralbanker att ta olika penning- och finanspolitiska beslut för att stimulera ekonomin, vilket också skett under coronapandemin. De låga räntenivåerna är en sådan åtgärd som också i förlängningen har en positiv effekt på börsen.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Sigmastocks

Artiklar skrivna av Sigmastocks team.